DE NAAM T@LK OF THE TAAL

Taal spreekt. Het heeft de kracht om mensen te verbinden, of dat nu mondeling, schriftelijk of non-verbaal is. Een enkel woord of gebaar kan invloed hebben op het verdere verloop van een contactmoment en uw relatie met uw klant. Hierop anticiperen is vanzelfsprekend van belang. Ik kan het verschil maken voor uw communicatie door met een frisse en kritische blik uw teksten te corrigeren en te herschrijven. Natuurlijk hoop ik dat u mijn positieve impact op uw business deelt met uw connecties zodat mijn onderneming daardoor het gesprek van de dag wordt.

WIE BEN IK?

Mijn naam is Mireille Hendriks. Na het behalen van mijn gymnasiumdiploma heb ik een jaar logopedie gestudeerd en verschillende communicatietrainingen en een hbo-cursus Werving en selectie gevolgd.
In september 2019 ben ik gestart met de hbo-bacheloropleiding Communicatie in deeltijd. Ik heb al vele jaren mijn passie en gevoel voor de Nederlandse taal kunnen inzetten in het bedrijfsleven door het beschrijven van procedures en het verbeteren van uitingen via verschillende communicatiemiddelen. Mijn bijdrage hieraan varieerde van het opleiden van collega’s bij de frontoffice en het updaten van websites tot het controleren van e-mails en brieven en het redigeren van zowel Nederlandse als Engelse teksten. Gedurende mijn carrière heb ik veel contact gehad met klanten en heb daardoor een zeer goed beeld van de wijze waarop mensen geïnformeerd willen worden: duidelijk en zonder te veel vakjargon. Daarnaast schrijf ik verhalen en heb dan ook veel ervaring met het verwoorden van gedachten en ideeën. Deze eigenschap is vanzelfsprekend bijzonder handig voor mijn werk.

fbt

Wat kan ik voor u doen?

Met mijn expertise, mijn recent gevolgde hbo-opleiding Eindredactie teksten en mijn huidige communicatieopleiding kan ik uw te publiceren of te verzenden teksten schrijven en helpen corrigeren. Hierbij ligt de nadruk op het creatief omgaan met taal en vanzelfsprekend het verbeteren van fouten in spelling en grammatica. Alles met uw commerciële belang voor ogen en met klantvriendelijkheid als de spreekwoordelijke rode draad. Ik redigeer manuscripten, (hand)boeken en correspondentie. Daarnaast schrijf ik webteksten, blogs en (kinder)verhalen. Verder ben ik trainee-stemactrice. Op mijn portfoliopagina vindt u meer informatie.

Vallen voor u de d’tjes en t’tjes niet zo gemakkelijk op hun plek?

Ik kan u helpen.

Vallen voor jou de d'tjes en t'tjes niet zo gemakkelijk op hun plek?
T@lk of the taal kan je helpen.
Let's talk taal!